Selamat ulang tahun Perkantas, Kiranya

Selamat ulang tahun Perkantas, Kiranya kemuliaan Allah semakin nyata melalui kehidupan kita.

Translate »

Tuliskan ucapan selamat ulang tahun dan harapan Anda untuk Perkantas