Atus Thomas Lesnussa

“Saya menikmati pembentukan di persekutuan Perkantas. Persekutuan yang tidak hanya persekutuan dalam ibadah besar, tapi juga menekankan persekutuan dalam kelompok kecil untuk menolong jemaat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Harapan ke depan, kiranya Perkantas dapat terus meningkatkan pelayanan kepada siswa, mahasiswa, dan alumni.”

Translate »